Časté otázky

NA KTORÉ SA NÁS PÝTATE

Za ako dlho sa budem sťahovať?


Asi najčastejšia otázka. Všetko záleží na tom, či sa jedná o byt alebo dom a tiež v akej lokalite sa nachádza. V priemere u bytu 1-2 mesiace a pri domoch 3 až 4 mesiace od podpísania zmluvy o vyhľadaní nehnuteľnosti.

Môžem si nehnuteľnosť nájsť sám?


Určite môžete, stačí nám poslať kontakt na predávajúceho alebo realitnú kanceláriu a všetko vyriešime. Všeobecne je ale proces dlhší, pretože musíme vyhodnotiť výšku predajnej ceny a urobiť si vlastný odhad nehnuteľnosti. Často sa tiež stáva, že nehnuteľnosť nespĺňa naše interné pravidlá na predaj na splátky formou nájmu.

Žiadnu nehnuteľnosť ste mi nenašli. Prečo?


Nehnuteľnosti hľadáme podľa Vašich stanovených kritérií a taktiež podľa našich interných pravidiel, aby vyhovovali predaji na splátky formou nájmu. Veľkú úlohu hrá lokalita nehnuteľnosti. Preto sa môže stať, že sa vhodná nehnuteľnosť nenašla. Zmluvu o vyhľadaní uzatvárame na 6 mesiacov, pričom je možné ju uzavrieť opakovane. V určitých lokalitách môže vyhľadanie nehnuteľnosti trvať viac ako rok. Za celú dobu hľadania za naše služby nič neplatíte.

Čo keď nebudem mať peniaze na nájom?


Ak nebudete mať na nájom, je možné dočasne požiadať o zníženie nájmu. Ak by situácia bola horšia a Vy by ste už nemali o danú nehnuteľnosť záujem, môžete zmluvu bezplatne ukončiť.

Platím niečo ak na predaj nehnuteľnosti na splátky nedôjde?


V prípade, ak k predaju na splátky nedôjde, neplatíte nič.

Môže o Vašu službu požiadať každý?


Áno, môže. Nevadí osobný bankrot ani exekúcie. Dokonca nám nepreukazujete ani príjem. Uvedomujeme si, že bývanie je v dnešnej dobe menej dostupné. Preto ponúkame túto službu každému. Podmienkou prevodu do osobného vlastníctva je predovšetkým riadne splácanie ceny nehnuteľnosti. Vzájomná dôvera je pre nás dôležitá.

Páči sa mi nehnuteľnosť u realitnej kancelárie. Mám zaplatiť rezervačný poplatok?


Rezervačný poplatok v žiadnom prípade nehraďte. Najskôr potrebujeme vyhodnotiť stav nehnuteľnosti podľa našich interným pravidiel, či je vhodná na predaj formou splátok. Ďalej si urobíme odhad ceny. V prípade, ak nehnuteľnosť vyhovovať nebude, neručíme Vám za stratu rezervačného poplatku. Naopak, ak bude všetko v poriadku, sami uhradíme rezervačný poplatok a budeme riešiť samotnú kúpu.

Kedy bude nehnuteľnosť moja?


Po doplatení zmluvy prevedieme nehnuteľnosť do Vášho osobného vlastníctva. Nemusíte však čakať do konca zmluvy. Nehnuteľnosť môžete doplatiť skôr, alebo si vziať vlastnú hypotéku.

Čo sa stane ak nebudem platiť nájom?


Neplatenie nájmu je hrubým porušením zmluvy a postupuje sa všeobecne tak, ako pri štandardnom prenájme nehnuteľnosti. V prípade zlej finančnej situácie odporúčame od zmluvy odstúpiť v čase, keď nájom hradíte včas.

Vrátite mi splátky ak zmluvu ukončím a nebudem mať záujem o nehnuteľnosť?


Vrátiť uhradené splátky nejde. To by sme poskytovali bývanie zadarmo.

Pokiaľ nedôjde k predaju nehnuteľností formou splátok je možné o Vaše služby požiadať opakovane?


Samozrejme. O našej službu môžete požiadať opakovane. Zmluvu o vyhľadaní nehnuteľnosti uzatvárame vždy na dobu 6 mesiacov.

Môžem nehnuteľnosť prenajať?


Nehnuteľnosť v dobe trvania zmluvy nie je možné prenajať resp. uzavrieť s 3. osobou podnájomnú zmluvu.

Môžem v priebehu zmluvy postúpiť zmluvu na rodinného príslušníka?


Áno. Napríklad prepis zmluvy z rodičov, starých rodičov na dieťa, partnera alebo iného rodinného príslušníka. Nový nájomca bude zároveň majiteľom nehnuteľnosti.

Máte skryté poplatky?


Skryté poplatky u nás budete hľadať márne. Všetko je zahrnuté v mesačnej splátke a neúčtujeme si žiadne poplatky.

Čo ako sa mi ponúknutá nehnuteľnosť nebude páčiť?


Do ničoho Vás nikdy nenútime. Pokiaľ Vám nami ponúknutá nehnuteľnosť nebude vyhovovať alebo nebude spĺňať Vaše kritériá, nemusíte žiadnu nehnuteľnosť prijať. Budeme hľadať ďalej a ak sa to nepodarí do 6 mesiacov o nič neprídete.

Je možné dostať úrok ako u hypotéky?


Nejedná sa o hypotéku, ale o formu vlastného bývania splácaného formou nájmu. V úroku je zahrnuté riziko, ktoré nesieme. Výška úrokov je stanovená lokalitou nehnuteľnosti a maximálny možný úrok je 4,5%. Na úrokové sadzby štandardných hypoték sa bohužiaľ nedostaneme.

Aká je minimálna akontácia?

Minimálna akontácia na každú nehnuteľnosť je vo výške 2 000 €. Akontáciu môžete zložiť i vyššiu. Čím vyššia akontácia, tým nižšia splátka nájomného.

Kto platí služby, vodu, elektrinu a plyn?


Všetky služby týkajúce sa nehnuteľnosti platí nájomca.

Môže si nehnuteľnosť kúpiť firma?


Nehnuteľnosť je možné predať formou nájmu iba fyzickej osobe, ktorá má pridelené rodné číslo.

Čo potrebujem k vybaveniu?


Vyplnený dotazník k nehnuteľnosti, platný občiansky preukaz a akontáciu aspoň vo výške 2 000 €. U cudzincov je minimálna akontácia 5 000 €.